Визначень здоров'я чимало. Це, скоріш за все, означає, що цілком задовільного ще не існує…

Два твердження щодо здоров'я поділяють більшість дослідників:

1. Здоров'я – це самостійна категорія, а не просто стан, коли відсутні наявні хвороби чи відхилення.

2. Здоров'я залежить від самої людини в основному, а від медицини і соціальних чинників – тільки частково.

Дійсно, стверджувати, що феномен здоров'я достатньо вивчений, немає підстав. Але з’ясовано багато механізмів здоров'я (саногенезу) та виділено кілька напрямків оцінки фізичного здоров'я – за показниками біоенергетики, що високо корелює з аеробним енергоутворенням, максимальним споживанням кисню та оцінкою адаптаційних можливостей.

Концептуально важливим є те, що при всіх складнощах у визначенні здоров'я існує певний рівень, за якого в організмі не виникають ендогенні чинники захворювань і, власне, не розвиваються хронічні неінфекційні захворювання. Цей рівень названо «безпечним» і він має кількісну характеристику, яку можливо технологічно визначити.

Для того, щоб фізичний стан людини перебував у межах не нижче «безпечного», потрібне виконання кількох умов. А саме:

1. Визначити людині рівень індивідуального фізичного здоров'я.

2. Надати людині персоніфіковані рекомендації щодо підтримання або підвищення рівня її здоров'я.

3. Долучити людину до співпраці у цьому напрямку, оскільки низький рівень здоров'я таблетками не лікується.

4. Подолати стереотипне уявлення, що здоров'я можна досягнути так званим «оздоровленням» та «здоровим способом життя». Останні є необхідними умовами для підтримування здоров'я, але не суттю самого стану «здоровий».

Але яким важким не було б завдання медиків, самій людині доведеться ще важче. Адже стати здоровим – це означає стати іншим. Більшість людей (та й лікарів) вважають, що можна залишатися таким, як є, при цьому зберегти здоров'я якомога довше лише за рахунок епізодичних оздоровлень та профілактичних заходів. Навряд чи…

Людина – нероздільна цілісність фізичної, психічної та духовної складових. Переоцінка, недооцінка або хибна оцінка стану окремої підсистеми унеможливлює цілісне функціонування всієї системи.

Можливо, тому й не існує цілком задовільних визначень здоров'я, бо не існує задовільних визначень духовності.

Але завжди з чогось потрібно починати! У випадку зі здоров'ям – це хоча б з фізичної складової і визначення індивідуального рівня здоров'я.

Декілька років тому я створив сайт «Я-ЗДОРОВ'Я», на якому міститься корисна інформація і практичні інструменти для зацікавлених в управлінні власним здоров'ям. На сайті представлені інформація та інструменти, за допомогою яких кожен може самостійно оцінити резерви свого організму і рівень свого здоров'я.

Сайт є корисним як для широкого загалу, так і для професійної медичної аудиторії.